Takım Koçluğu

Yüksek performans gösteren takımların şans eseri ortaya çıkmadığına inanıyoruz.

Takım koçluğunda, tıpkı bireysel koçlukta olduğu gibi takıma ayna tutup, her bir takım üyesi tarafından takımın bulunduğu yeri, hedeflediği yeri ve aradaki boşluğu keşfetmesi sağlanır. Kendi ‘gerçek’ potansiyelini gören takım, hedefine ulaşmak için ihtiyacı olan çözümleri kendi bulur ve uygulamaya geçirir hale gelir. Elbette bu sonuç, tüm bu çalışmalar sırasında oluşturulan güven ortamıyla, birbirini daha iyi dinleyen, anlayan, takdir eden, birlikte eğlenebilen, kutlayabilen ve iyi paslaşan bir takıma dönüşebilmesiyle mümkün hale gelir.

Takım koçluğu;

  • Takımın yolda kalmasını
  • Takımdaki sadece dominant olan değil her sesin duyulmasını
  • Takımın hedefe ulaşabilmesi için gerekliyse davranış/kültür değişimi konusunda daha cesur olmasını
  • Takımın kendi içinde ve diğer partilerle (müşteriler, tedarikçiler, rakipler…vs) daha iyi/güçlü ilişkiler kurmasını
  • Takımın aksiyon planı oluşturmasını ve değişen koşullar karşısında bu planları revize etmesini
  • ‘Takımın şu anda neye ihtiyacı var?’, ‘Hedefe giden yolda ne iyi gidiyor, neyin değişmesi gerekli?’ sorularının sorulmasını sağlar.