Temel Yetkinlik Yazımı

  • Kıdem ve pozisyondan bağımsız olarak bir kurumun tüm çalışanlarının ortakta sergilemesi beklenen yetkinlikleri; takım çalışması, güven, iletişim, geri bildirim vb. örneklendirebiliriz.
  • Kurumunuz için önemli olan temel («davranışsal» olarak da tabir edilen) yetkinlik setini henüz tanımlamadıysanız nasıl bir kurum kültürü yaratmak istediğinizi ifade etmemişsiniz demektir.
  • Bu aynı zamanda işe alım süreçlerinizde referans aldığınız temel norm datanızın da sübjektif ve kurumu temsil edecek şekilde yapılandırılmadığını göstermektedir ki bu da ciddi bir risk oluşturur.
  • Kurumun ortak akıl ve sesini temsil edecek şekilde davet edilecek paydaşların katılımı ile düzenlenecek özel bir moderasyon seansı ile kurum yetkinliklerinizi tespit etmenize yardımcı olabiliyoruz.
  • Belirlenen bu yetkinlik setini norm data olarak alıp arzu ettiğiniz takdirde kurum çalışanlarınızın norma uzaklığını çeşitli uluslar arası ölçümleme araçlarının da (TriMetrix HD, PAPI, METTL) yardımıyla ölçebiliyoruz. Bu şekilde çalışanlarınızı istenen yetkinlik seviyesine taşımak için kişi bazlı özel gelişim programları hazırlayabiliyoruz.